Teambuilding & Konferens i Stockholm {Aktiviteter för Kick-off, Teambuilding, Konferens i Stockholm },{Svärdvägen 21},{Danderyd},{183 22},{Sweden},{08-550 04 333}
Norra Halvklotet AB 132 38 Stenhuggarvägen ,
Phone: 08-550 04 333

Företag som bygger för framtiden | Teambuilding i Stockholm

Företag som bygger för framtiden

En effektiv satsning på sitt företags framtid
November 16, 2016
Teambuilding
Hur man satsar på teambuildning Stockholm
November 16, 2016

Det handlar inte om att bygga nya kontor eller satsa på investeringar i fjärran länder. Istället är det fråga om att bygga på det man redan har, nämligen sina anställda. Allt fler företag har insett att de måste ta hand om de sina, för annars så är det de själva som blir lidande i längden. Helt klart är det också många som bryr sig om sin medmänniska och vill att de som jobbar för dem ska trivas. Men faktum är att trivsel på arbetsplatsen står i direkt relation till produktivitet och vinst.

Ett sätt att skapa trivsel på arbetsplatsen är genom att ge de anställda en miljö där de kan växa. Slaveriet avskaffades för länge sedan och dagens anställda är inte trälar. Denna bild kanske är något extrem, men detta är något som tål att påminna om. När man känner sig uppskattad och det finns utrymme för personliga åsikter, där ens arbete och tankar värderas, så är det mer troligt att man stannar kvar. När företaget ger lite extra så brukar detta automatiskt leda till att även de anställda tar det hela till en högre nivå.

Teambuilding Stockholm fungerar verkligen

För att kunna uttrycka sina åsikter och ha plats för att växa så är det viktigt med kommunikation. Detta innebär inte nyhetsbulletinerna som ledningen skickar ut varje måndag, utan handlar mer om ett horisontellt utbyte. Allt fler företag lägger upp sitt arbete så att det är en grupp som jobbar tillsammans, mer eller mindre på nära håll. Man håller reda på vad de andra gör och möts regelbundet för uppdateringar. För att stärka dessa tillfällen till kommunikation och samarbete så kan det vara dags för ett par dagar med teambuilding.

Dessa går till så att man samlas någonstans, gärna ute i skärgården, och deltar i olika aktiviteter. Saker och ting som inte har någonting alls att göra med ens arbetsuppgifter utan istället har som fokus på att alla ska ha det roligt. Samtidigt så lär man sig kommunicera och jobba i grupp, det faller sig helt naturligt. Med de arrangemang som vi på Northern Hemisphere kan anordna så är det lätt att lära sig konsten att jobba i grupp. Detta är något som man sedan kan följa upp med vid återkomsten till kontoret eller arbetsplatsen, en bas som man kan bygga på.

Bygga upp sitt företag riktigt ordentligt

Ett företag som har en bra bas bland sina anställda, som skickar dem på teambuilding Stockholm för att riktigt bli förenade och lära känna varandra, bygger verkligen för framtiden. Det gäller att satsa på det man redan har, anställda som kan sitt jobb och som kommer att jobba ännu bättre om omständigheterna är de rätta. När man kan få till en känsla av grupp, teambuilding, där alla bryr sig om varandra och mer eller mindre trivs ihop, så kommer jobbet att flyta på mycket lättare. Detta kommer ganska snabbt att synas i bokföringen, då de anställda lyckas klara av mer jobb på kortare tid. När man samarbetar och bygger upp sin grupp så märks det.