Företag som bygger för framtiden

En effektiv satsning på sitt företags framtid
November 16, 2016
Hur man satsar på Teambuildning Stockholm
November 16, 2016

D kanske är något extrem, men detta är något som tål att påminna om. När man känner sig uppskattad och det finns utrymme för personliga åsikter, där ens arbete och tankar värderas, så är det mer troligt att man stannar kvar. När företaget ger lite extra så brukar detta automatiskt leda till att även de anställda tar det hela till en högre nivå.

Teambuilding i Stockholm fungerar verkligen

För att kunna uttrycka sina åsikter och ha plats för att växa så är det viktigt med kommunikation. Detta innebär inte nyhetsbulletinerna som ledningen skickar ut varje måndag, utan handlar mer om ett horisontellt utbyte. Allt fler företag lägger upp sitt arbete så att det är en grupp som jobbar tillsammans, mer eller mindre på nära håll. Man håller reda på vad de andra gör och möts regelbundet för uppdateringar. För att stärka dessa tillfällen till kommunikation och samarbete så kan det vara dags för ett par dagar med teambuilding.

Dessa går till så att man samlas någonstans, gärna ute i skärgården, och deltar i olika aktiviteter. Saker och ting som inte har någonting alls att göra med ens arbetsuppgifter utan istället har som fokus på att alla ska ha det roligt. Samtidigt så lär man sig kommunicera och jobba i grupp, det faller sig helt naturligt. Med de arrangemang som vi på Northern Hemisphere kan anordna så är det lätt att lära sig konsten att jobba i grupp. Detta är något som man sedan kan följa upp med vid återkomsten till kontoret eller arbetsplatsen, en bas som man kan bygga på.

Bygga upp sitt företag riktigt ordentligt

Ett företag som har en bra bas bland sina anställda, som skickar dem på teambuilding Stockholm för att riktigt bli förenade och lära känna varandra, bygger verkligen för framtiden som Verktygshandlarn gjort med jämna mellan rum. Det gäller att satsa på det man redan har, anställda som kan sitt jobb och som kommer att jobba ännu bättre om omständigheterna är de rätta. När man kan få till en känsla av grupp, teambuilding, där alla bryr sig om varandra och mer eller mindre trivs ihop, så kommer jobbet att flyta på mycket lättare. Detta kommer ganska snabbt att synas i bokföringen, då de anställda lyckas klara av mer jobb på kortare tid. När man samarbetar och bygger upp sin grupp så märks det.