Vikten av att satsa på Teambuilding Stockholm

En effektiv satsning på sitt företags framtid
November 16, 2016

För bara några år sedan var uttryck som kickoff och teambuilding Stockholm helt okända begrepp. Idag är det något som de flesta företag har insett att de inte klarar sig utan, och något som man verkligen satsar på. Det handlar om att se sitt företag som en grupp eller enhet, inte som enskilda kugghjular utan något gemensamt. Eftersom detta inte alltid är något som kommer naturligt så gäller det att skapa en situation som leder till närmare kontakt med sina arbetskamrater.

Begreppet teambuilding Stockholm

Det finns flera olika aspekter av grupparbete och aktiviteter som ska föra en närmare. Dels vill man öka kommunikationen mellan komponenterna genom att ge dem uppgifter som måste lösas tillsammans. Det kan vara något helt enkelt som att klättra över en mur eller hitta ett gömt objekt. Poängen är att alla måste bidra till lösningen och att det är något man gör tillsammans. Det är inte alltid det behöver vara så komplicerat men allra helst bör det vara roligt eller spännande.

 

Activities, Kick-off, Konferens & Teambuilding i Stockholm

 

Denna del av teambuilding i Stockholm är något som Northern Hemisphere verkligen har grepp om. Vi har haft, och har fortfarande, mycket spänning i våra liv och sysslar med sådant som vi tycker är roligt. När det går så tar vi oss till olika delar av världen för att klättra i berg eller besöka lejonstammarna, men lika gärna så sysslar vi med våra aktiviteter i Stockholms skärgård. Här kan man klättra och springa i lugn och ro på vår privata ö, helt perfekt för att verkligen kunna fokusera på det man håller på med.

De allra flesta tycker det är roligt med femkamper och utmaningar, man tar tag i det med gott humör och alla trivs. Vad man inte tänker på just då kanske är hur nyttigt detta är för arbetsmiljön hemma på kontoret. Att träffas i en neutral omgivning, vare sig det är i skärgården eller på en restaurang för det årliga julbordet, skapar en förbindelse med de andra som man annars missar.

Helt klart kan man ha en trevlig arbetsplats där folk bryr sig och jobbet flyter på. Då fungerar dessa dagar med teambuilding i Stockholm mer som ett underhåll, ett sätt att fortsätta det man redan börjat. Annars kan det vara hög tid att ta tag i denna aspekt av arbetslivet och verkligen se till att arbetstagarna blir en homogen grupp.

Aktiviteter som binder gruppen samman

Samtidigt som man lär sig att kommunicera bättre och hitta lösningar tillsammans så kan dessa aktiviteter också vara en del av ledarskap och förmågan att ta tag i en situation. Vi på Northern Hemishere har erfarenhet även inom detta område och ser till att inkludera detta i programmet. Naturligtvis så är detta något vi diskuterar redan på ett tidigt stadium med våra klienter, det gäller att skapa en dag eller flera som är skräddarsydda för företagets behov. Helt klart kommer allt fler företag att inse hur viktigt det är med teambuilding Stockholm och se till att anordna det minst en gång om året.