Vikten av kontinuerlig teambuilding

Hur man satsar på Teambuildning Stockholm
November 16, 2016
Boende i närheten – Ett Litet Hotell
August 6, 2018

Det går inte att förvänta sig goda resultat på en arbetsplats utan någon form av uppmuntran. Helt klart kan man få folk att jobba, det är oroliga tider och de flesta är glada för sitt jobb. Men det kan vara stor skillnad på arbetets kvalitet. Statistiken och erfarenheten visar att när de anställda trivs med sitt jobb så förbättrar det inte bara kvaliteten på deras arbete men även kvantiteten.

Samtidigt så är det inte alltid så lätt att föra samman en grupp människor och förvänta sig att de ska jobba bra ihop. Alla har sin egen personlighet, det är inte självklart att det ska fungera. Därför är teambuidling så viktig, ett aktivt tilltag för att få gruppen att bli homogen och därmed jobba bättre tillsammans.

Activities, Kick-off, Konferens & Teambuilding i Stockholm

Kärt barn har många namn, men principen är den samma. En eller flera dagar om året så arrangerar företaget en kickoff, teambuilding eller konferens. Något som är utanför det vardagliga och som kanske inte har någonting direkt att göra med jobbet. Här får deltagarna en chans att umgås på ett mer avslappnat sätt, speciellt om man stannar några dagar.

För att göra det hela ännu mer effektivt krävs det vissa aktiviteter. Femkamp och andra former av fysiska tävlingar har visat sig fungera mycket bra. Det ligger forskning och psykologi bakom det hela, även om allt sker under lättsamma förhållanden. När man jobbar ihop för att klara av en hinderbana, laga en middag, hoppa säck eller vad det än handlar om så skapar detta en känsla för varandra. Samarbetet tas till en högre nivå, utan att någon märker av det.

Denna kommunikation och samarbetsglädje kan sedan föras över till kontoret eller arbetsplatsen. Det faller sig mer naturligt att prata med varandra och kommunicera, precis som man gjorde under teambuildingen. Vissa evenemang riktar sig till ledningen inom verksamheten, de måste också få lära sig mer om hur man styr en grupp utan att vara diktatorisk. Att motivera och uppmuntra är dagens melodi, eftersom den faktiskt visat sig fungera bäst.

De flesta människor går i vågor, och årstiderna har en hel del att säga om humöret. Därför är det vanligtvis bra att ha ett kontinuerligt program för teambuilding, det räcker inte med en gång för att allt ska fungera i evigheter därefter. En gång om året brukar räcka, antingen när man märker en svacka i arbetsmoralen eller redan innan det nått detta stadium. Det är viktigt att ha kul tillsammans och lära känna varandra på flera olika sätt.